Artikkelit

, ,

LähiTapiola Yhteismetsä ja AARI ovat mukana merkittävän 64 ha luonnonsuojelualueen perustamisessa Hirvensalmella

LähiTapiola Yhteismetsä, AARI metsä ja Etelä-Savon ELY-keskus ovat sopineet luonnonsuojelualueen perustamisesta Hirvensalmella sijaitsevalle Vuurtin metsätilalle. Metsätilaan kuuluu myös kahdeksan pientä saarta ja luotoa. Suojelulla toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa. Etelä-Suomen metsät ovat lajistollisesti Suomen rikkainta luontoa, joista metsistä suojelun piirissä on vain noin 1–2 %, jolloin suurten yhtenäisten suojelualueiden merkitys korostuu. Metsämaiseman pirstaloituminen aiheuttaa monelle lajille haasteita mm. lisääntymisen kannalta. Metso on hyvä esimerkki lajista, joka kärsii pirstaloitumisesta, sillä sen soitimen onnistuminen vaatii laajoja varttuneita metsiä. Lisäksi joka neljäs metsiemme lajeista on riippuvainen lahopuusta, jota löytyy luonnonmetsistä enemmän kuin talousmetsistä. Suojelualue tuleekin tarjoamaan hyvän elinympäristön mm. erilaisille kääville, hyönteisille ja tikkalajeille. 

Monipuolinen ja merkittävä suojelukohde

Suojeltu alue Hirvensalmella, Vuurtin metsätilalla, on pinta-alaltaan merkittävän laaja, yhteensä noin 64 ha. Lisäksi AARIlla on tavoitteena liittää suojelualueeseen viereinen 39,5 ha metsäalue, jolloin suojelualue olisi kokonaisuudessaan 100 hehtaaria vanhaa metsää. Etelä-Suomessa hyvin laajat suojelukokonaisuudet ovat harvinaisia ja monimuotoisuudelle erittäin tärkeitä. Vuurtin metsätila on ollut pitkään metsätaloustoimien ulkopuolella, jossa puusto on pääosin vanhaa metsätaloudellisen uudistusiän ylittänyttä havupuuvaltaista sekametsää. Runsaslahopuustoisten kangasmetsien lisäksi alueella esiintyy korpea, rämettä, puustoista perinneympäristöä ja lehtoa. Alue on suurelta osin luokiteltu korkean suojeluarvon alueeksi eli HCV-alueeksi.  

”Suojelualueen merkitys on meille tärkeä, sillä se edustaa tällä hetkellä yli kolmea prosenttia koko yhteismetsän pinta-alasta. Kyse on yhteismetsän alueelle perustetusta ensimmäisestä METSO-kohteesta – olemme todella iloisia tämän hankkeen toteutumisesta ja yhteistyöstä ELY-keskuksen kanssa”, sanoo metsätalouden johtava asiantuntija Marika Makkonen LähiTapiolasta.

Makkosen mukaan on tärkeää, että metsätaloudessa otetaan huomioon luonnon monet arvot.

”Siksi keskitymme monimuotoisuuden edistämisessä erityisesti suurempien kokonaisuuksien suojeluun jatkossakin. Sen lisäksi tietenkin huomioimme kaikilla omistamillamme metsätiloilla tilojen erityispiirteet ja hoidamme jokaista tilaa yksilöllisesti, yhdessä kumppanimme AARI Metsä Oy:n kanssa.”

Metsän alikasvusto tuo suojaa metsäkanalinnuille ja muille eläimille.

Yhteismetsä helpottaa metsänomistajan arkea

Yhteismetsissä voidaankin mahdollistaa laajojen metsäalueiden hoitaminen kokonaisuutena. Mitä suurempaa metsäaluetta hoidetaan kokonaisuutena, sitä paremmin voidaan optimoida puunkorjuu, metsänhoitotyöt ja monimuotoisuus. Yhteismetsissä on mahdollista jättää metsätaloustoimien ulkopuolelle selkeitä yhtenäisiä alueita, jolloin siitä on aidosti monimuotoisuudelle hyötyä. 

AARI on ollut hyvin aktiivinen luontokohteiden kartoittamisessa ja olemme viimeisen kolmen vuoden aikana suojelleet lähes 500 hehtaaria asiakkaidemme metsiä Metso-ohjelmalla. Koska kaikki suojellut kohteet ovat olleet hyvin puustoisia vanhoja järeitä metsiä on suojelun rahallinen panostus huomattava, mistä toki merkittävä osa on saatu takaisin Metso ohjelman suojelukorvauksena. 

AARI:n toiminnan ytimessä on kestävän kehityksen tasapaino, johon kuuluvat taloudellisen tuoton ohella hyvin vahvasti metsien hiilensidonnasta ja monimuotoisuudesta huolehtiminen. Olemme lanseeranneet vuoden 2022 keväällä AARI+ monimuotoisuusohjelman. AARI+ monimuotoisuusohjelma takaa, että jokaista käsiteltävää hehtaaria kohden suojelemme luonnon monimuotoisuuden kannalta kyseisen metsän arvokkaimman aarin

Liittämällä metsätilasi yhteismetsäämme voit olla aktiivisesti edistämässä luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä ja samalla varmistaa hyvän ja tasaisen taloudellisen tuoton metsällesi.

METSO eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan vapaaehtoisilla, ekologisesti tehokkailla keinoilla. Lue lisää.

Suomen metsien lajeista joka neljäs on riippuvainen lahopuusta.