Artikkelit

Miten löydät parhaan kodin metsällesi?

Onko sinulla metsää, jonka hoitamista olet pohtinut, mutta et tiedä mitä tehdä? Sinulla on tunneside metsään ja haluaisit, että se hoidetaan hyvin. Ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Voit perehtyä metsäasioihin itse, jolloin kaikki päätösvalta ja vastuu on sinulla. Voit liittää metsäsi yhteismetsään, jolloin metsää hoidetaan ammattimaisesti ja voit edelleen saada tuottoja metsästä. Voit myös myydä metsäsi, jolloin luovutat kaikki oikeudet ostajalle. Käydään nyt läpi, mitä nämä eri vaihtoehdot käytännössä tarkoittavat.

Oman metsän hoitaminen vaatii metsäalaan perehtymistä

Monelle omistukseen tullut suvun metsä on tunnesyistä tärkeä. Voi olla, että olet pienestä pitäen käynyt metsässä vanhempiesi tai isovanhempiesi kanssa marjassa, sienessä tai jopa tekemässä metsänhoitotöitä. Metsästä on tullut sinulle tärkeä ja haluat, että sitä hoidetaan hyvin ja se jatkaa hyvää kasvuaan vielä tulevienkin metsänomistajien iloksi.

Metsänomistajana saat itse päättää, miten metsääsi hoidat ja hyödynnät, kunhan toimit lakien mukaisesti. Metsää voi hoitaa monella eri tavalla ja metsänomistajan oman arvomaailman mukaisesti. Sinun on tärkeää tunnistaa omat arvosi ja perehtyä erilaisiin metsänhoitotapoihin. Sinun on ymmärrettävä, millainen metsäsi on tällä hetkellä ja miten eri metsänhoitotavat vaikuttavat sen kasvuun ja hyödyntämismahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Metsänhoito ei ole pikamatka vaan mieluummin maraton tai ultramatka.

Metsäalalla on paljon toimijoita, joilta voit saada apua ja neuvoja metsäsi hoitoon. Heillä voi kuitenkin olla erilaiset ajatukset metsänhoidosta kuin sinulla. Tai heillä voi olla tavoitteena saada ostettua puuta metsästäsi omiin tarpeisiinsa mahdollisimman edullisesti. Sinun pitää tuntea toimijat ja osata arvioida, ovatko teidän tavoitteenne saman suuntaisia.

Puusta Puuhun Oy tarjoaa untuvikoille metsänomistajille puolueetonta perehdytystä metsäasioihin. Metsänomistajan blogista löytyy jo laajasti tietoa metsänomistajalle tärkeistä asioista. Sen lisäksi siellä on tarjolla täsmäkoulutusta verkkokursseina metsänomistajille.

Kun haluat pitää metsäsi omassa hallinnassasi, suosittelemme opettelemaan perusasiat. Metsäalan perusteiden ymmärtäminen luo sinulle pohjan pystyä arvioimaan erilaisten hoitovaihtoehtojen soveltumista metsääsi. Opit myös, millaisia palveluja eri toimijoilta voit tarvitessasi ostaa.

Ammattimaisesti hoidettu yhteismetsä tuo osakkaalle tasaista tuloa

Yhteismetsät ovat hallinnollisia osakaskuntia, joihin on liitetty monien metsänomistajien tiloja. Niiden hallinnointia ohjaa yhteismetsälaki. Yhteismetsän osakkaana pääset osakaskunnan kokouksessa vaikuttamaan ja valvomaan, miten yhteistä omaisuutta hoidetaan. Yhteismetsän hallinosta vastaa osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija. Yhteismetsän metsiä hoidetaan metsänhoidon suositusten pohjalta ja osakaskunnan yhteisten painotusten mukaisesti tehdyn metsäsuunnitelman mukaisesti.

Yhteismetsä tuottaa osakkailleen verovapaata tuottoa. Lue tarkemmin yhteismetsistä artikkelistamme Yhteismetsä on vaivaton ja taloudellinen metsänomistuksen muoto. Jutusta löytyy linkkejä myös Metsäkeskuksen ja verottajan yhteismetsiin liittyville sivuille.

Hallinnoimamme AARI Yhteismetsä yhdistää ainutlaatuisella tavalla taloudellisen tuoton, hiilensidonnan, biodiversiteetin ja virkistysarvot. AARI Yhteismetsässä hoidamme metsiä suunnitelmallisesti yhtenä isona kokonaisuutena, jolloin pystymme myös vaalimaan luonnon monimuotoisuutta laajemmin varmistaen samalla kilpailukykyisen tuoton puuntuotannosta. AARI Yhteismetsän monipuoliset metsänhoitomenetelmät yhdistettynä pitkäaikaiseen kokemukseen ja nykyaikaisiin työkaluihin varmistavat että metsämme ovat aina parhaassa kasvuasennossa samalla hiilensidonnasta ja biodiversiteetistä huolehtien. Mikäli haluat kuulla lisää ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle lisää AARI Yhteismetsästä.

Voimme antaa hyvän kodin metsällesi

Saattaa olla, ettet halua ruveta perehtymään metsäasioihin. Saattaa olla, että metsäsi sijaitsee niin kaukana arjestasi, että sen hoitaminen tuntuu liian hankalalta. Saattaa olla, ettet halua omistaa metsää millään tavalla, vaikka olet perinyt metsää. Saattaa olla, että sinulla on parempaa käyttöä metsään sidoksissa olevalle pääomalle. Silloin sinulla on edessäsi metsän myyminen.

Metsän myymisen jälkeen et enää voi vaikuttaa siihen, miten kyseistä metsää hoidetaan tai hakataan. Saatat kuitenkin sydämessäsi toivoa, että metsää hoidetaan edelleen hyvin. Mutta miten tiedät, miten uusi omistaja metsää tulee hoitamaan ja hyödyntämään?

Mikäli myyt metsäsi vapailla markkinoilla tai välittäjän kautta, et voi varmistua uuden omistajan ajatuksista. Jos ostaja on joku tuntemasi omistaja, hän todennäköisesti jatkaa uudenkin metsän kanssa vastaavanlaista hoitoa kuin nykyistenkin metsiensä kohdalla. Onko se sinulle ok?

Me tarjoamme metsällesi hyvää huolehtivaa kotia. AARI Loistometsä -palvelun kautta metsätilasi saa helposti hyvän kodin reiluun markkinahintaan ilman välityspalkkioita. Metsänhoitajamme käy metsässä tekemässä maasto- ja puustoanalyysin sekä arvioi metsäsi sen hetken markkinahinnan. Paikan päällä käynti varmistaa arvion luotettavuuden.

AARI Loistometsää hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Metsää kohdellaan yksilönä ja sen vaatimukset otetaan huomioon. Suosimme peitteellistä metsänkasvatusta, joka edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontakykyä.

Ota yhteyttä, niin saat nopeasti ja kuluitta hinta-arvion metsästäsi ja voimme käynnistää keskustelut saadaksesi metsällesi hyvän kodin. Haluamme hoitaa metsääsi hyvin!