Artikkelit

Yhteismetsä on vaivaton ja taloudellinen metsän­omistuksen muoto

Haluatko omistaa metsää, mutta itselläsi ei ole osaamista, eikä kiinnostusta aktiiviseen metsänhoitoon? Haluatko omistaa metsää ja saada tasaista tuottoa vuosittain? Yhteismetsä voi olla silloin hyvä vaihtoehto. Yhteismetsä on yksi metsän omistamisen muoto. Se on hallinnollinen osakaskunta, johon on liitetty usean metsänomistajan metsätiloja.  

Yhteismetsän osakkaana sinun ei itse tarvitse tietää metsänhoidosta mitään. Yhteismetsän osakkaana pääset nauttimaan vuosittain verottomista tuotoista: yhteismetsän ylijäämistä. Yhteismetsälaki ohjaa yhteismetsien toimintaa ja turvaa osakkaiden tasapuolisen kohtelun. 

Mikä on yhteismetsä? 

Yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaidensa hyväksi. Kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue tarkoittaa kaikkien niiden metsätilojen aluetta, jotka on liitetty yhteismetsään. Kestävä metsätalous sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden, joita eri yhteismetsissä voidaan painottaa eri tavoin.  

Yhteismetsät ovat yksityisiä maita. Yhteismetsään liitettyjen kiinteistöjen omistajat ovat yhteismetsän osakkaita ja muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Osakkailla on osakaskunnassa osuuksiensa mukainen määrä ääniä. Osuudet lasketaan yhteismetsään liitetyn metsätilan arvon ja yhteismetsän arvon suhteen avulla. Osakaskunnan kokouksessa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. 

Osakaskunnan käytännön asioista vastaa joko hoitokunta tai toimitsija. Yhteismetsällä pitää olla metsäsuunnitelma, jonka mukaisesti sen metsiä hoidetaan ja käytetään. Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut ja hoitotyöt varmistavat kestävän ja taloudellisesti kannattavan metsänhoidon. Metsäsuunnitelmat pohjautuvat metsänhoidon suosituksiin

Millaisia yhteismetsiä Suomessa on? 

Suomessa on yli 500 yhteismetsää. Niissä on yli 25 000 osakasta. Yhteismetsien kokonaispinta-ala on jo lähes 800 000 hehtaaria, mikä on yli 5 % yksityismetsien pinta-alasta. Yhteismetsien koot vaihtelevat 20 hehtaarista yli 90 000 hehtaariin. Vanhimmat yhteismetsät on perustettu jo 1800-luvun lopulla.  

Yhteismetsiä on ympäri Suomen. Osassa niistä metsät sijoittuvat melko lähelle toisiaan, mutta osassa metsiä on ympäri Suomen. Eri yhteismetsissä voidaan painottaa eri asioita metsien hoidossa ja erilaisia metsien käsittelytapoja.  

Vuonna 2003 uudistettu yhteismetsälaki mahdollisti yhteismetsien perustamisen metsänomistajien välisellä sopimuksella. Tuon jälkeen yhteismetsien määrä on yli kaksinkertaistunut. Kiinnostus metsien omistamiseen yhteismetsän kautta lisääntyy jatkuvasti. 

Mitä hyötyä on yhteismetsän osakkuudesta? 

Yhteismetsän osakkaana sinun ei tarvitse itse tietää ja ymmärtää metsänhoidosta mitään. Voit luottaa siihen, että hoitokunta tai toimitsija huolehtivat, että ammattilaiset hoitavat metsiä. Toiminta perustuu yhteismetsän vahvistettuun ohjesääntöön sekä yhteismetsälakiin. 

Kun yhteismetsän alue on iso, saadaan siellä myös suuruuden ekonomian tuomia etuja. Hoitotoimet ja hakkuut voidaan paremmin kilpailuttaa, kun leimikot ovat isompia. Myös ostettavien palvelujen ja vaikkapa taimien hinnoissa voidaan saada edullisempia tarjouksia, kun määrät ovat yksityisen metsänomistajan ostoja isompia.  

Yhteismetsän osakkaana sinulle tulee vuosittain osuutesi mukaista tuottoa yhteismetsän ylijäämistä, jotka jaetaan osakkaille. Nuo tuotot ovat sinulle verovapaata tuloa. Yhteismetsän verotus on kevyempää kuin yksityismetsänomistajien. Yhteismetsä maksaa verotettavasta tulosta 26,5 % veroja, kun yksityisen metsänomistajan pääomatulon veroprosentti on 30 % tai 34 %. 

Yhteismetsäosakkuus pienentää riskejä yksityiseen metsänomistukseen verrattuna. Jos esimerkiksi myrskytuho tai kirjanpainaja osuu yksityisen metsänomistajan tilalle pahasti, voi siinä mennä iso osa metsästä kerralla. Yhteismetsän kohdalla tuhot osuvat yleensä vain pieneen osaan yhteismetsän metsätiloista.  

Miten päästä yhteismetsän osakkaaksi? 

Yhteismetsän voi perustaa metsänomistajien keskinäisellä sopimuksella. Jos tunnet muita metsänomistajia, jotka haluaisivat liittää metsänsä yhteismetsään, voitte perustaa yhdessä yhteismetsän. Se vaatii asiantuntemusta yhteismetsän hallinnoinnista ja metsänhoitamisesta. Jos itsellänne ei sitä ole, on syytä palkata ulkopuolinen metsäasiantuntija hoitamaan asioita. 

Etelä-Suomessa ei suositella perustettavaksi alle 100 hehtaarin yhteismetsiä ja Pohjois-Suomessa alle 200 hehtaarin yhteismetsiä. Yhteismetsän hallinnoinnista tulee joka tapauksessa vuosittain kuluja, jotka pitää saada katettua metsästä saatavilla tuloilla ja silloin on metsäpinta-alaa oltava riittävästi.  

Toinen vaihtoehto on liittää metsätilansa tai osa siitä johonkin olemassa olevaan yhteismetsään. Alueen liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan on metsänomistajan ja yhteismetsän välinen sopimus, jonka yksityiskohdat ovat neuvoteltavissa. Kannattaa tutustua ennalta yhteismetsän hallintoon ja tilinpäätöksiin. Niistä näet, miten yhteismetsää on hoidettu ja miten se on tuottanut osakkailleen.  

Yhteismetsäosuuksia voi myös olla myynnissä, jolloin osuuksia ostamalla pääset pienellä riskillä isomman metsäalan tuottoihin kiinni. Joskus hankittuun kiinteistöön voi kuulua yhteismetsäosuuksia. Voit myös periä yhteismetsäosuuksia. 

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä kannattaa myös keskustella tulevien metsänomistajien kanssa, ovatko he kiinnostuneita metsänhoidosta vai olisiko parempi liittää metsä yhteismetsään, jolloin perilliset saisivat yhteismetsäosuuksia. 

Metsäkeskus on koonnut erittäin kattavan paketin yhteismetsäasioista sivuilleen. Lisätietoja yhteismetsiin liittyen löydät myös verottajan Yhteismetsä-sivulta.  

Vaihtoehtona AARI Yhteismetsä  

AARI Yhteismetsä on vuonna 2019 perustettu yhteismetsä. AARI Yhteismetsään voit liittyä joko liittämällä omistamasi metsätilan osaksi yhteismetsää, ostamalla metsätilan liitettäväksi yhteismetsään tai ostamalla yhteismetsäosuuksia. AARI Yhteismetsä kattaa koko Suomen, Lappia lukuun ottamatta. Voit siis liittää tai ostaa metsätilan liitettäväksi AARI Yhteismetsään lähes mistäpäin Suomea tahansa.  

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image.png

AARI Yhteismetsällä on todella kattava ja läpinäkyvä raportointi osakkaiden suuntaan. Sinun on helppo arvioida, paljonko ylijäämää on odotettavissa vuosittain. AARI Yhteismetsän tuotot ja likviditeetti ovat huippuluokkaa. Avoin raportointi takaa, että AARI Yhteismetsä osuuksille löytyy aina ostaja ajantasaiseen markkina hintaan.  

AARI Yhteismetsän metsiä hoidetaan fiksusti ja monipuolisesti. Hakkuilla ja hoitotoimilla AARI Yhteismetsässä varmistetaan, että metsä on aina parhaassa arvokasvussa ja puulle saadaan paras mahdollinen hinta. AARI Yhteismetsän hallinnossa hyödynnetään parhaita työkaluja, osaamista ja järjestelmiä. Nämä yhdistettynä pitkäaikaiseen ja syvälliseen osaamiseen varmistavat, että tulokset vastaavat osakkaille annettuja lupauksia. Meillä on näyttöä hyvistä tuloksista sekä pitkäjänteisten eläkesijoittajien että yksityishenkilöiden metsistä. 

Kiinnostuitko AARI Yhteismetsästä? Lue lisää tästä tai jätä meille yhteydenottopyyntö tästä, niin keskustellaan lisää.